Szczegóły karty

Numer karty 12/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.2.2 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mierzęcice i Przeczyce – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78 od skrzyżowania z ul
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.2.2 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mierzęcice i Przeczyce – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78 od skrzyżowania z ul. Bankową w Mierzęcicach do skrzyżowania drogi krajowej DK 78 (ul. Szczęśniaka) z drogą powiatową (ul.21 Stycznia) w Przeczycach, na działkach o nr: 656, 981/1 obręb Mierzęcice oraz 122 obręb Przeczyce; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.38.2014
Dokument wytworzył Wojewoda Śląski
Data dokumentu 2014-07-08
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć