Szczegóły karty

Numer karty 47/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura o
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa.
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.61.2014
Dokument wytworzył -
Data dokumentu 2014-08-22
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 2014-08-22
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 2014-08-22
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć