Szczegóły karty

Numer karty 31/2014
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura o
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa.
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.61.2014
Dokument wytworzył Gmina Ożarowice
Data dokumentu 2014-06-27
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu -
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć