Szczegóły karty

Numer karty 36/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Decyzja Nr 15/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej w rejonie ulic: Hodowców i Krakowska w Katowicach, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 345/9; dz. nr 1053/10; dz. nr 1054/6 i dz. n
Zakres przedmiotowy dokumentu Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy kanalizacji tłocznej w Katowicach.
Obszar

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Znak sprawy IFXIII.746.17.2013
Dokument wytworzył Wojewoda Śląski
Data dokumentu 2013-06-27
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewodzki Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć