Szczegóły karty

Numer karty 3/2014
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 1.1 cz.1– obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działkach o nr: 55/4,172/2, 66/3, 66/8, 94/1 – obręb Niezdara, ul. Świerczewskiego; w ramach zadania inwestycyjnego: Infra
Zakres przedmiotowy dokumentu budowa kanalizacji w miejscach przekroczenia: - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej G; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K ; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej A ; - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana – kanał kanalizacji sanitarnej tłocznej
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tanogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.9.2014
Dokument wytworzył Gmina Ożarowice
Data dokumentu 2014-02-07
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć