Szczegóły karty

Numer karty 27/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Pilicy w km 310+450 wraz z budową przepławki dla ryb
Zakres przedmiotowy dokumentu - budowa: - budynku MEW na istniejącej turbinowni; - przepławki; - ubezpieczenia koryta rzeki Pilicy narzutem kamiennym wraz z ubezpieczeniem skarp koryta ażurowymi płytami betonowymi;
Obszar

Gmina: Żarnowiec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.32.2014
Dokument wytworzył Wojewoda Śląskie
Data dokumentu 2014-06-06
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć