Szczegóły karty

Numer karty 27/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa ciągu pieszo-rowerowego po koronie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty wraz z jego przebudową realizowaną w ramach inwestycji pn.: Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa : - ciągu pieszo-rowerowego po koronie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty wraz z podwyższeniem i poszerzeniem wału; - konstrukcji oporowej długości 16,0 m (w rejonie istniejących zabudowań) od strony odpowietrznej w km wału 0+276 ÷ 0+292; - rampy zjazdowej drogowej na tereny zalewowe; - rampy zjazdowej pieszo-rowerowej pod obiektem mostowym nad rzeką
Obszar

Gmina: Częstochowa

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.3.2013
Dokument wytworzył Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie – ul. Ks. J. Popiełuszki 4/6 42-217 Częstochowa
Data dokumentu 2013-05-23
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć