Szczegóły karty

Numer karty 31/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowa małej elektrowni wodnej wraz z przepławką, wewnętrzną drogą dojazdową i placem manewrowym na jazie, rzeki Biała Przemsza przy ul. Krakowskiej, Sosnowiec
Zakres przedmiotowy dokumentu Przebudowa istniejącego jazu stałego ( na działce nr 17); - przebudowa upustu płuczącego wraz z zainstalowaniem dwóch zasuw z napędem elektrycznym i ręcznym; - przebudowa południowej ściany dawnego ujęcia wody; - budowa przepławki; - budowa bloku małej elektrowni wodnej z systemem ujęcia i odprowadzenia wody; - budowa przykrycia bloku elektrowni, stanowiącego osłonę urządzeń turbozespołu i instalacji rejstrujących, sygnalizujących i miejscem pracy obsługi sterowni komputerowej; - budowa pomostów komunikacji wewnętrznej; - budowa drogi dojazdowej od ulicy Krakowskiej i placu manewrowego MEW;
Obszar

Gmina: Sosnowiec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.5.2013
Dokument wytworzył Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Data dokumentu 2013-06-12
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć