Szczegóły karty

Numer karty 45/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Regulacja koryta rzeki Knajka w km 18+705 – 20+705 w miejscowości. Ogrodzona, gmina Dębowiec, powiat cieszyński
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa: - stopni (bystrzy) – 13 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku: - typu A: brzegosłon faszynowy - długości 694 mb; - typu B: narzut kamienny (oskałowanie) - długości 640 mb; - typu C: materac siatkowo-kamienny - długości 467 mb; - typu D: żłobu betonowego - długości 196 mb; - muru oporowego - długości 35 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów; - ubezpieczenia dna i skarp cieku w rejonie mostu drogowego (droga gminna Bielsko- Biała – Cieszyn)
Obszar

Gmina: Dębowiec

Powiat: Cieszyński

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.8.2013
Dokument wytworzył Wojewoda Śląskie
Data dokumentu 2013-09-04
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć