Szczegóły karty

Numer karty 71/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa i modernizacja koryta cieku Rudawka w km 0+000 ÷ 3+970 (odcinkami na łącznej długości 0,6 km) w miejscowości Międzyrzecze Górne, gmina Jasienica i w miejscowości Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa - progów – 2 szt.; - gurtów drewnianych – 4 szt.; - ubezpieczeń skarp koryta cieku : - typu A: opaska faszynowa - długości 118 mb; - typu B: oskałowanie - długości 315 mb; - typu C: gabiony - długości 405 mb; - typu D: kiszka faszynowa w stopie skarpy - długości 193 mb; - typu E: narzut kamienny w dnie - długości 12 mb; - typu F: gabiony powyżej progu wodnego – długości 4 mb; - ubezpieczenia istniejącego przejazdu w bród; - ubezpieczenia istniejących dopływów
Obszar

Gmina: Bielsko- Biała

Powiat: bielski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.11.2013
Dokument wytworzył Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Data dokumentu 2013-07-16
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć