Szczegóły karty

Numer karty 34/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa muru oporowego wzdłuż jeziora Paprocańskiego – zagospodarowanie terenu nabrzeża jeziora Paprocańskiego od plaży ośrodka wypoczynkowego do przystani Zremb na parceli nr 53/11, 54/11, 9/4, 3698/1 w Tychach przy ul. Parkowej
Zakres przedmiotowy dokumentu - likwidacja nabrzeża betonowego o długości 105 m; - budowa grobli z narzutu kamiennego o długości 108 m, szerokości 0,9 m; - remont betonowych zejść do wody; - budowa muru oporowego; - naprawa murków nabrzeża; - budowa pomostów (I÷IV);
Obszar

Gmina: Tychy

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.7.2013
Dokument wytworzył Gmina Miasta Tychy – Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
Data dokumentu 2013-06-25
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć