Szczegóły karty

Numer karty 7/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu „Przebudowa linii kolejowej nr 134 na szlaku Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor w km 1,150– 6,847 w zakresie: przebudowy torów z odwodnieniem podtorza; przebudowy przejazdów kolejowych; obiektów inżynierskich; przebudowy pozostałych elementów infrastruk
Zakres przedmiotowy dokumentu  przebudowa torów z odwodnieniem podtorza;  przebudowy przejazdów kolejowych;  przebudowy obiektów inżynierskich (przepustów kolejowych);  przebudowy pozostałych elementów infrastruktury: sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń srk, sieci teletechnicznej i energetycznej, sieci wodociągowej;  budowy ekranów akustycznych;  rozbiórki budynków: posterunków przejazdowych, kontener na agregat  budowa/posadowienie kontenerów nastawni bezobsługowej
Obszar

Gmina: Jaworzno, Sosnowiec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXIVa.7840.7.11.2013
Dokument wytworzył PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Data dokumentu 2013-02-18
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć