Szczegóły karty

Numer karty 15/2014
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa Małej Elektrowni Wodnej (MEW) przy istniejącym jazie piętrzącym wody rzeki Pilicy w km 310+450 wraz z budową przepławki dla ryb
Zakres przedmiotowy dokumentu - budowa: - budynku MEW na istniejącej turbinowni; - przepławki; - ubezpieczenia koryta rzeki Pilicy narzutem kamiennym wraz z ubezpieczeniem skarp koryta ażurowymi płytami betonowymi;
Obszar

Gmina: Żarnowiec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.32.2014
Dokument wytworzył Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko oraz o ochronie danych osobowych
Data dokumentu 2014-04-14
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć