Szczegóły karty

Numer karty 4/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Odbudowa jazu na cieku Lublinica w km 18+100
Zakres przedmiotowy dokumentu - rozbiórka zniszczonego betonowego jazu; - budowa żelbetowego jazu o parametrach: klasa budowli IV; światło całkowite – 2 x 2,30 m; wysokość piętrzenia - 2,20 m ; - ubezpieczenie skarp i dna cieku Lublińca
Obszar

Gmina: Lubliniec

Powiat: -

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.48.2013
Dokument wytworzył Wojewoda śląski
Data dokumentu 2015-02-11
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć