Szczegóły karty

Numer karty 25/2014
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.1.1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś i Mierzęcice w zakresie ul. Wolności, w ramach
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.1.1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś i Mierzęcice w zakresie ul. Wolności, w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktury okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach –gospodarka wodno-ściekowa
Obszar

Gmina: Ożarowice

Powiat: Tarnogórski

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXV.7840.1.34.2014
Dokument wytworzył Wojewoda Śląski
Data dokumentu 2014-06-02
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć