Szczegóły karty

Numer karty 18/2013
Rodzaj dokumentu Wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumntu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej w rejonie ulic: Hodowców i Krakowska w Katowicach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy kanalizacji tłocznej
Obszar

Gmina: Katowice

Powiat: Katowice

Województwo: Śląskie

Znak sprawy IFXIII.746.17.2013
Dokument wytworzył Łukasz Kłak „i-PROJEKT” Ł. Kłak w Gliwicach ul. Gdańska 17/2
Data dokumentu 2013-03-28
Dokument zatwierdził -
Data zatwierdzenia dokumentu 0000-00-00
Miejsce przechowywania dokumenu Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
Czy dokument jest ostateczny Nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie -
Data zamieszczenia dokumentu 0000-00-00
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
Uwagi -
Wróć