Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
11/2013 inne Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną IFXIVa.7840.7.7.2013
15/2013 inne Budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną IFXIVa.7840.7.7.2013
4/2013 inne Budowa kanalizacji sanitarnej IFXIVa.7840. 6.11.2013
19/2013 inne Budowa kanalizacji sanitarnej IFXIVa.7840. 6.11.2013
48/2013 inne Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej IFXV.7840. 6.27.2013
63/2013 inne Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej IFXV.7840. 6.27.2013
68/2013 inne Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza”, zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze dzielnicy Strzybnica w zlewni oczyszczalni Leśna w zakresie przekroczenia linii kolejowej nr 144 – Tarnowskie Góry – Opole, w Tarnowskich Górach IFXV.7840.7.45.2013
7/2014 inne Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza”, zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze dzielnicy Strzybnica w zlewni oczyszczalni Leśna w zakresie przekroczenia linii kolejowej nr 144 – Tarnowskie Góry – Opole, w Tarnowskich Górach IFXV.7840.7.45.2013
69/2013 inne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami IFXIVc.7840.2.2.2013
70/2013 inne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami IFXIVc.7840.2.2.2013
IFXIII.746.2.2015 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w Bytomiu. IFXIII.746.2.2015
IFXIII.746.2.2015 inne Ustalenie lokalizacji dla: Budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej. IFXIII.746.2.2015
IFXIII.7820.39.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.39.2015
IFXIII.7820.65.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.65.2015
IFXIII.7820.27.2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.27.2014