Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
44/2013 inne Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II. Etap II – budowa stanowiska odladzania samolotów, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice - w zakresie: budowy stanowiska odladzania samolotów budowy kanalizacji deszczowej i ściekowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi budowy oświetlenia nawigacyjnego budowy oświetlenia stanowiska odladzania IFXV.7840.3.4.2013
58/2013 inne Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II. Etap II – budowa stanowiska odladzania samolotów, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice - w zakresie: budowy stanowiska odladzania samolotów budowy kanalizacji deszczowej i ściekowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi budowy oświetlenia nawigacyjnego budowy oświetlenia stanowiska odladzania IF/XV.7840.3.4.2013
50/2013 inne Przebudowa i rozbudowa Terminali A i B w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice - działki o numerze ewidencyyjnym: 497/36, 497/37, 497/97, 497/99 – obręb Pyrzowice, obejmującego: • przebudowę i rozbudowę terminalu pasażerskiego A (kategoria obiektu XVII), • przebudowę terminalu pasażerskiego B, • przekładkę (rozbiórkę i budowę) kanalizacji deszczowej (kategoria obiektu XXVI) • przebudowę przyłącza wody, • przebudowę nawierzchni chodnika. IFXV.7840.3.5.2013
59/2013 inne Przebudowa i rozbudowa Terminali A i B w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice - działki o numerze ewidencyyjnym: 497/36, 497/37, 497/97, 497/99 – obręb Pyrzowice, obejmującego: • przebudowę i rozbudowę terminalu pasażerskiego A (kategoria obiektu XVII), • przebudowę terminalu pasażerskiego B, • przekładkę (rozbiórkę i budowę) kanalizacji deszczowej (kategoria obiektu XXVI) • przebudowę przyłącza wody, • przebudowę nawierzchni chodnika. IFXV.7840.3.5.2013
25/2013 inne Budowa: - czaszy zbiornika wodnego; - brzegowego ujęcia wody w km 14+775 rzeki Wiercicy; - budowli spustowych ze zbiornika; - zarurowania odcinka rowu J 57; - rurociągów odwadniających działki o nr 329, 330; - przepławki dla ryb na jazie bocznym w km 14+626 ; - nadbudowy zamknięcia jazu; - przepustu z piętrzeniem typ D-1 na doprowadzalnikach w km 14+650 i w km 14+510 IFXIVa.7840.1.22.2013
43/2013 inne Budowa: - czaszy zbiornika wodnego; - brzegowego ujęcia wody w km 14+775 rzeki Wiercicy; - budowli spustowych ze zbiornika; - zarurowania odcinka rowu J 57; - rurociągów odwadniających działki o nr 329, 330; - przepławki dla ryb na jazie bocznym w km 14+626 ; - nadbudowy zamknięcia jazu; - przepustu z piętrzeniem typ D-1 na doprowadzalnikach w km 14+650 i w km 14+510 IFXIVa.7840.1.22.2013
23/2013 inne Budowa: ─ przepompowni wód powierzchniowych ; ─ nasypu z rowem zrzutowym biegnącym w jego koronie; ─ rynny zrzutowej z wylotem do rzeki Kłodnicy w km 56+960; ─ przepustu Ø 1500 L=70 m w trasie „Doprowadzalnika” pod nasypem rowu zrzutowego IFXIVa.7840.1.20.2013
33/2013 inne Budowa: ─ przepompowni wód powierzchniowych ; ─ nasypu z rowem zrzutowym biegnącym w jego koronie; ─ rynny zrzutowej z wylotem do rzeki Kłodnicy w km 56+960; ─ przepustu Ø 1500 L=70 m w trasie „Doprowadzalnika” pod nasypem rowu zrzutowego IFXIVa.7840.1.20.2013
16/2013 inne ─ przebudowa 50 szt. progów drewnianych; ─ przebudowa 25 szt. stopni wodnych; ─ budowa 7 szt. stopni wodnych ; ─ umocnienie brzegów potoku poprzez budowę drewnianych kaszyc IFXIVa.7840.1.18.2013
28/2013 inne ─ przebudowa 50 szt. progów drewnianych; ─ przebudowa 25 szt. stopni wodnych; ─ budowa 7 szt. stopni wodnych ; ─ umocnienie brzegów potoku poprzez budowę drewnianych kaszyc IFXIVa.7840.1.18.2013
17/2013 inne przebudowa 28 szt. progów wodnych; ─ przebudowa 10 szt. stopni wodnych; ─ budowa 9 narzutów kamiennych w formie bystrza o całkowitej długości 219 mb ; ─ umocnienie brzegów potoku poprzez budowę kaszyc przy stopniu nr 6, 7 i progu nr 5 IFXIVa.7840.1.17.2013
29/2013 inne przebudowa 28 szt. progów wodnych; ─ przebudowa 10 szt. stopni wodnych; ─ budowa 9 narzutów kamiennych w formie bystrza o całkowitej długości 219 mb ; ─ umocnienie brzegów potoku poprzez budowę kaszyc przy stopniu nr 6, 7 i progu nr 5 IFXIVa.7840.1.17.2013
14/2013 inne ─ regulacja koryta cieku na długości 352 mb wraz z wykonaniem kanału ulgowego – na odcinku od istniejącego przepustu pod ulica Cieszyńska do ujścia cieku do rzeki Bładnica; ─ przebudowa przepustu w km 0+019; ─ budowa przepustu w km 0+283; ─ budowa niecki wypadowej na wylocie z istniejącego przepustu pod ulicą Cieszyńską; ─ przebudowa sieci energetycznej i wodociągowej; IFXIVa.7840.1.12.2013
24/2013 inne ─ regulacja koryta cieku na długości 352 mb wraz z wykonaniem kanału ulgowego – na odcinku od istniejącego przepustu pod ulica Cieszyńska do ujścia cieku do rzeki Bładnica; ─ przebudowa przepustu w km 0+019; ─ budowa przepustu w km 0+283; ─ budowa niecki wypadowej na wylocie z istniejącego przepustu pod ulicą Cieszyńską; ─ przebudowa sieci energetycznej i wodociągowej; IFXIVa.7840.1.12.2013
3/2013 inne ─ zbiornika wyrównawczego wraz z przepompownią, ─ rurociągu tłocznego o długości 1 530 m i Ø 710 mm z rur PE, od studni amortyzacyjnej /w km 0+317/ do zbiornika wyrównawczego; ─ grobli przejazdowej z przepustem w km 2+059 o Ø 1400 mm i długości 23 m; ─ przepustu w km 0+307 /oś drogi gruntowej/ o Ø 1500 mm i długości 8 m IFXIVa.7840.1.7.2013