Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
65/2013 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.78.2013
13/2013 inne Lokalizacja drogi, zatwierdzenie podziałów nieruchomości, pozwolenie na budowę wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.63.2012
42/2013 inne Lokalizacja obwałowania , pozwolenie na budowę IFXIII.7820.54.2013
66/2013 inne Lokalizacja obwałowania , pozwolenie na budowę IFXIII.7820.54.2013
22/2013 inne Lokalizacja drogi, zatwierdzenie podziałów nieruchomości, pozwolenie na budowę wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.57.2012
2/2013 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.54.2012
60/2013 inne Lokalizacja drogi, zatwierdzenie podziałów nieruchomości, pozwolenie na budowę wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.13.2012
6/2013 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.11.2013
38/2013 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.11.2013
12/2013 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.61.2012
37/2013 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.53.2012
57/2013 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.51.2013
67/2013 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.57.2013
55/2013 inne S69 droga tunel IFXIII.7820.69.2013
54/2013 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.83.2013