Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
60/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długość 42,8 km – granica woj. łódzkiego/śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „E” – granica woj. łódzkiego/śląskiego – węzeł Rząsawa (bez węzła), od km 399+742,51 do km 417+530,00” IFXIII.7820.44.2012
43/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „ Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica województwa łódzkiego/ślaskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek F –węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem) od km 417+530,00 do km 437+800,00”, Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.43.2012
12/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym dla etapu V w km 3+416-5+303, Klasa drogi G” IFXIII.7820.78.2013
2/2014 inne Decyzja nr 6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p.n.: „Przebudowa gazociągu DN500 CN 1,6 Mpa relacji Szobiszowice – Łagiewniki od ul. Kasprowicza w Zabrzu do torów PKP w rejonie POD Tęcza w Rudzie Śląskiej Orzegowie” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działce o nr ewid. 2189/345, obręb Orzegów w granicach terenów zamkniętych. IFXIII.746.51.2013
19/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa autostrady A-1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, Część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica woj. Łódzkiego/Śląskiego – Węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „G” – Węzeł Blachownia (bez węzła) – Węzeł Zawodzie (z węzłem) od km 437+800,00 do km 442+500,00 IFXIII.7820.41.2012
1/2013 inne Regulacja cieku IFXV.7840.1.47.2014
64/2013 inne Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej o napięciu nie wyższym niż 30 kV wraz z rurociągiem teletechnicznym łączącym elektrownie wiatrowe z systemem elektroenergetycznym, dla potrzeb zasilania telemechaniki i monitoringu Zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś”. Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy odcinaka linii kablowej i rurociągu teletechnicznego dla potrzeb elektrowni wiatrowych. IF/XIII/7045/38/11
32/2013 inne Warunki zabudowy dla: Rozbudowy kontenerowego terminala przeładunkowego w porcie w Gliwicach. IFXIII.746.34.2013
51/2013 inne Warunki zabudowy dla: Rozbudowy terminala przeładunkowego. IFXIII.746.34.2013
9/2013 inne Ustalenie warunków zabudowy dla: Budowy bocznicy kolejowej, bezfundamentowej wagi kolejowej oraz rampy załadowczej IFXIII.746.9.2013
26/2013 inne Warunki zabudowy dla: Budowy bocznicy kolejowej, wagi kolejowej i rampy. IFXIII.746.9.2013
40/2013 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Przebudowy sieci wodociągowej. IFXIII.746.38.2013
61/2013 inne Ustalenie lokalizacji dla : Przebudowy sieci wodociągowej IFXIII.746.38.2013
10/2013 inne Warunki zabudowy dla inwestycji: Przebudowy rurociągu wody dołowej. IFXIII.746.58.2012
56/2013 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Przebudowy gazociągu podwyższonego ciśnienia. IFXIII.746.53.2013