Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
9/2014 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy przepompowni ścieków wraz kolektorami tłocznymi. IFXIII.746.5.2014
21/2014 inne Decyzja Nr 10/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa przepompowni ścieków Maciejów wraz z kolektorami tłocznymi w Zabrzu, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 4798/269, k.m. 3, obręb Zabrze IFXIII.746.5.2014
8/2014 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy linii elektroenergetycznej 110 kV. IFXIII.746.4.2014
20/2014 inne Decyzja Nr 9/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV, zasilającej projektowaną podstację trakcyjną PT Starzyny, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 613/1; dz. nr 1226 i dz. nr 630/1, k.m. 1, obręb Brzostek. IFXIII.746.4.2014
6/2014 inne Decyzja Nr 7/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Przebudowa gazociągu DN 400 CN 1.6MPa, relacji: Zabrze-Knurów, na odcinku od SRP Maciejów w Zabrzu do SRP Gliwice ul. Żeromskiego, odc.I, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 769; dz. nr 770; dz. nr 772, obręb Kolej oraz dz. nr 16, obręb Sośnica. IFXIII.746.53.2013
10/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.27.2014
56/2014 inne Lokalizacja linii kolejowej IFXIII.747.40.2014
48/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.65.2014
52/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.74.2014
53/2014 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Przebudowy mostu kolejowego w miejscowości Strzemieszyce Wielkie, na linii kolejowej nr 62. IFXIII.746.49.2014
49/2014 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Przebudowy sieci wodociągowej. IFXIII.746.42.2014
64/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.90.2014
41/2014 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Przebudowy sieci ciepłowniczej. IFXIII.746.33.2014
55/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.76.2014
57/2014 inne Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej odprowadzającej oczyszczone ścieki technologiczne i bytowe z Zakładu Wyrobów Mięsnych i Wędliniarskich w Rudzie Śląskiej” zlokalizowanego w gminie Ruda Śląska na działkach o nr 457/38, 456/15 i nr 459/38 obręb Orzegów w granicach terenów zamkniętych. IFXIII.746.58.2014