Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
30/2014 inne budowa sieci elektoenergetycznej IFXV.7840.7.16.2014
29/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.49.2014
51/2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.49.2014
24/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.23.2014
44/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.23.2014
17/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.11.2014
33/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.11.2014
14/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.10.2014
32/2014 inne Lokalizacja inwestycji celu publicznego IFXIII.746.10.2014
26/2014 inne warunki zabudowy IFXIII.746.24.2014
42/2014 inne Decyzja nr 5/2014 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego na teren projektowanej stacji gazowej Blachownia” – Zadanie 2.4.1 inwestycji pn.: „Gazyfikacja miejscowości Herby i Blachownia” zlokalizowanego w gminie Blachownia na działce o nr ewid. 449, obręb Trzepizury w granicach terenów zamkniętych. IFXIII.746.24.2014
36/2014 inne Lokalizacja lotnisk, pozwolenie na budowę IFXIII.7820.53.2014
58/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa operacji lotniczych w MPL Katowice – Budowa satelitarnej strażnicy pożarowej, dróg pożarowych i patrolowych z wydzieleniem rejonu podejścia zasadniczego (THR27) nowej drogi startowej” IFXIII.7820.53.2014
11/2014 inne Lokalizacja lotnisk, pozwolenie na budowę IFXIII.7820.28.2014
28/2014 inne Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego pn.: „Budowa bazy Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach w zakresie budowy Terminalu Cargo Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą” IFXIII.7820.28.2014