Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
IFXIII.7820.54.2015 inne „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej, etap I „ IFXIII.7820.54.2015
IFXIII.747.3.2017 inne „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 4 (Odcinek Sławków – Tworzeń)” IFXIII.747.3.2017
IFXIII.7820.46.2017 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.46.2017
IFXIII.7820.79.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.79.2018
IFXIII.7820.57.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.57.2018
IFXIII.7820.7.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.7.2018
IFXIII.7820.44.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.44.2018
IFXIII.7820.79.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.79.2018
IFXIII.7820.101.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.101.2018
IFXIII.7820.44.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.44.2018
IFXIII.7820.58.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.58.2018
IFXIII.7820.58.2018 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.58.2018