Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
IFXV.7840.3.23.2016 inne Budowa wprowadzenia liniowego 400 kV w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV” polegającego na: • budowie odcinka dwutorowej linii napowietrznej 400 kV z wykorzystaniem dwóch nowych słupów kratowych poprzez rozcięcie istniejącej linii 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów, • demontażu istniejących przewodów pomiędzy słupami nr 589 i nr 590 linii 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów, na działkach ewidencyjnych nr: 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 901, 917/1, 917/2, 933/2, 933/3, 933/9, 933/13, 933/14, 933/18, 934/2, 951/1, 1139/1, 1140/6, 3582/7, 3676/6 jedn. ewid. 246801_1 Miasto Jaworzno, obręb ewidencyjny 0306 Byczyna. IFXV.7840.3.23.2016
IFXV.7840.3.19.2016 inne Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji: Elektrownia Jaworzno III Elektrownia II – rozdzielnia 400 kV przy istniejącej stacji 220 kV SE Byczyna etap 4, droga wojewódzka nr 903 ul. Adm. Andrzeja Karwety w Jaworznie, na działkach ewidencyjnych nr: 3561/4, 3570/1, 3581, 3569/1, 3582/1, 3588/5, 3601/3, 3608/5, 3609/7, 3616/19, 3616/15, 3616/11, 3990/1, 3638/3 oraz na działkach drogi wojewódzkiej nr 903 w pasie oddziaływania linii 400 kV: 3510/3, 3517/2, 3521/11, 3521/6, 3531/3, 3536/2, 3543/2, 3550/2, 3600/1, jedn. ewid. Miasto Jaworzno, obręb ewidencyjny 0307 Jeleń. IFXV.7840.3.19.2016
IFXV.7840.3.23.2016 inne Budowa wprowadzenia liniowego 400 kV w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV” polegającego na: • budowie odcinka dwutorowej linii napowietrznej 400 kV z wykorzystaniem dwóch nowych słupów kratowych poprzez rozcięcie istniejącej linii 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów, • demontażu istniejących przewodów pomiędzy słupami nr 589 i nr 590 linii 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów i Tucznawa – Rzeszów, na działkach ewidencyjnych nr: 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 883/2, 883/3, 883/4, 883/5, 901, 917/1, 917/2, 933/2, 933/3, 933/9, 933/13, 933/14, 933/18, 934/2, 951/1, 1139/1, 1140/6, 3582/7, 3676/6 jedn. ewid. 246801_1 Miasto Jaworzno, obręb ewidencyjny 0306 Byczyna. IFXV.7840.3.23.2016
IFXV.7840.1.40.2016 inne Decyzja o pozwoleniu na budowę: Budowa grawitacyjnej oraz tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w rejonie ul. Szybowej, Wąwozowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Wspólnej oraz ul. Olszyńskiej w sołectwie Krostoszowice gmina Godów – w pasie drogowym autostrady A1; na działce o nr: 742/175, 748/175, 750/233, 1252/174, 1256/175, 1258/175, 1817/173, 1897/224, 1899/191, 1904/191, 1905/191, 1906/191, 1910/192 – obręb 0003 Krostoszowice, jednostka ewidencyjna 241505_2 Godów IFXV.7840.1.40.2016
IFXV.7840.1.41.2016 inne Decyzja o pozwoleniu na budowę: Nadbudowę obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 ÷58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29; na działkach o nr: 1265/173, 24, 1254/25, 1255/25, 1420/26, 1258/170, 1270/171, 1266/173, 174, 1405/180, 1257/170, 1267/171, 1269/171, 1415/170, 1259/170, 1268/171, 1264/173, 1260/170, 1253/25, 1662/180, 1407/154, 1363/180, 1366/154, 1409/154, 1411/154, 1368/170, 1417/154, 1419/26, 1416/154, 1418/26, 1413/170, 1412/170, 1414/170, 1410/154, 1408/154, 1375/26, 1371/154, 1404/180– obręb 0005 Makoszowy, jednostka ewidencyjna 247801_1 Zabrze; 33, 36, 475/35, 402/34, 41, 69/16, 71/16, 82/8, 81/8, 78/13, 77/13, 76/14, 75/14, 68/15, 67/15, 70/16, 1009/42, - obręb 0004 Przyszowice, jednostka ewidencyjna 240503_2 Gierałtowice. IFXV.7840.1.41.2016
IFXV.7840.1.43.2016 inne Decyzja o pozwoleniu na budowę: Odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotucha, Roździeńskiego, Bednorza Piekarach Śląskich, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 94; na działkach o nr: 703/83, 706/83, 709/74, 712/74, 715/58, 636/58, 685/96, 648/48, 650/39, 652/43, 690/96, 778/39 – obręb 0004 Brzeziny Śląskie, jednostka ewidencyjna 247101_1 Piekary Śląskie. IFXV.7840.1.43.2016
IFXV.7840.1.48.2016 inne Decyzja o pozwoleniu na budowę: Budowa kanalizacji dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 1.2 cz.2 oraz zadanie 1.3.1– obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 w miejscowości Tąpkowice, na działkach o nr: 211, 165/10 – obręb 0006 Tąpkowice, jednostka ewidencyjna 241306_2 Ożarowice; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktury Okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach –gospodarka wodno-ściekowa. IFXV.7840.1.48.2016
IFXV.7840.1.40.2016 inne Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę: Budowa grawitacyjnej oraz tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem energetycznym w rejonie ul. Szybowej, Wąwozowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Wspólnej oraz ul. Olszyńskiej w sołectwie Krostoszowice gmina Godów – w pasie drogowym autostrady A1; na działce o nr: 742/175, 748/175, 750/233, 1252/174, 1256/175, 1258/175, 1817/173, 1897/224, 1899/191, 1904/191, 1905/191, 1906/191, 1910/192 – obręb 0003 Krostoszowice, jednostka ewidencyjna 241505_2 Godów IFXV.7840.1. 40.2016
IFXV.7840.1.41.2016 inne Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę: Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 ÷58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29; na działkach o nr: 1265/173, 24, 1254/25, 1255/25, 1420/26, 1258/170, 1270/171, 1266/173, 174, 1405/180, 1257/170, 1267/171, 1269/171, 1415/170, 1259/170, 1268/171, 1264/173, 1260/170, 1253/25, 1662/180, 1407/154, 1363/180, 1366/154, 1409/154, 1411/154, 1368/170, 1417/154, 1419/26, 1416/154, 1418/26, 1413/170, 1412/170, 1414/170, 1410/154, 1408/154, 1375/26, 1371/154, 1404/180– obręb 0005 Makoszowy, jednostka ewidencyjna 247801_1 Zabrze; 33, 36, 475/35, 402/34, 41, 69/16, 71/16, 82/8, 81/8, 78/13, 77/13, 76/14, 75/14, 68/15, 67/15, 70/16, 1009/42, - obręb 0004 Przyszowice, jednostka ewidencyjna 240503_2 Gierałtowice. IFXV.7840.1. 41.2016
IFXV.7840.1.43.2016 inne Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę: Odwodnienie powierzchni w rejonie ulic: Harcerska, Kotucha, Roździeńskiego, Bednorza w Piekarach Śląskich, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogi krajowej Nr 94;na działkach o nr: 703/83, 706/83, 709/74, 712/74, 715/58, 636/58, 685/96, 648/48, 650/39, 652/43, 690/96, 778/39 – obręb 0004 Brzeziny Śląskie, jednostka ewidencyjna 247101_1 Piekary Śląskie. IFXV.7840.1 43.2016
IFXV.7840.1.48.2016 inne Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę: Budowa kanalizacji dla gminy Ożarowice – Zadanie nr 1.2 cz.2 oraz zadanie 1.3.1– obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 w miejscowości Tąpkowice, na działkach o nr: 211, 165/10 – obręb 0006 Tąpkowice, jednostka ewidencyjna 241306_2 Ożarowice; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktury Okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach –gospodarka wodno-ściekowa. IFXV.7840.1.48.2016
IFXV.7840.3.35.2016 inne Budowa nowej bazy CARGO (ETAP II – rozbudowa płyty postojowej CARGO) w MPL Katowice w Pyrzowicach. Rozbudowa nawierzchni płyty postojowej samolotów wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na działkach ewidencyjnych nr: 497/105, 497/28, 497/72, 497/55, 497/27 jedn. Ewid. 241306_2 Ożarowice, obręb ewidencyjny 0005 Pyrzowice. IFXV.7840.3.35.2016
IFXV.7840.3.35.2016 inne Budowa nowej bazy CARGO (ETAP II – rozbudowa płyty postojowej CARGO) w MPL Katowice w Pyrzowicach. Rozbudowa nawierzchni płyty postojowej samolotów wraz z oświetleniem i odwodnieniem, na działkach ewidencyjnych nr: 497/105, 497/28, 497/72, 497/55, 497/27 jedn. Ewid. 241306_2 Ożarowice, obręb ewidencyjny 0005 Pyrzowice. IFXV.7840.3.35.2016
IFXV.7840.3.1.2017 inne Budowa wolnostojącej elektrowni wiatrowej z fundamentem, budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędnymi urządzeniami energetycznymi dla zadania pn: Budowa elektrowni wiatrowej z pionową osią obrotu, o mocy 1,5 MW (maksymalnej 2,0 MW), wyposażonej w układ przekształtnikowy umożliwiający uzyskanie wysokiej efektywności przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną przy niskich prędkościach wiatru, w Miasteczku Śląskim na działce ewidencyjnej nr 102 jedn. ewid. 241302_1 Miasteczko Śląskie, obręb ewidencyjny 0003 Miasteczko Śląskie. IFXV.7840.3.1.2017
IFXV.7840.3.40.2016 inne Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wielowieś Etap XVIII.1 - sieć elektroenergetyczna SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją w Błażejowicach na działkach nr 68/32, 70/33, 242/109, 241/109, 173/97, 120, 121, 122, 218/49, 219/49, 220/48, 181150, 215118, 161/18, 159/10, 194/8, w Kieleczce na działkach nr 13/1, 65, w Radonii na działkach nr 3, 112/1, 72, 92, 163/91, 93, 12, 157/83, w Sierotach na działkach nr 240, 281, 233, w Świbiu na działkach nr 11/4, 9, 263/86, 216/92, w Wielowsi na działkach nr 1, 58, 45, 72/3, 77/48, 76/48, 60144, 67118, 49, 79/51, 50, 52, 36, 55, 95, 102, 99, 105, 90, 104, 94, 2, 192, 176, 445/141, 142, 162, 163, 177, 143, 178, 345/195, 86, 1, 89, 90, w Wiśniczu na działkach nr 11, 1/5, 20, 3., w związku z zamiarem dokonania, zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego obejmującym: 1. zmiany lokalizacji projektowanej sieci uzbrojenia terenu (w skutek przesunięcia elektrowni wiatrowych EW1, EW5, EW8 oraz z powodu usunięcia z przedmiotowego zamierzenia budowlanego elektrowni wiatrowych EW15, EW16, EW17), tj.: - doprojektowania odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW1 (na odcinku eSN1  eSN2, o łącznej długości 30,47m) położonego w działce nr 13/1 oraz 14/1, karta mapy nr 3, obręb geodezyjny Kieleczka; - doprojektowania odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW5 (na odcinku eSN3  eSN4 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 60/44, karta mapy nr 4, obręb geodezyjny Wielowieś, oraz likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją (na odcinku eSN3  eSN131  eSN130, o łącznej długości 60,57m); - doprojektowania odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW8 (na odcinku eSN5  eSN6 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 2, karta mapy nr 3, obręb geodezyjny Wielowieś, oraz likwidacja odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją (na odcinku eSN48  eSN49, o łącznej długości 15,00m); - likwidacji odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW15 (na odcinku eSN201  eSN202 o łącznej długości 15,00 m) położonego w działce nr 90 oraz 89, karta mapy nr 5, obręb geodezyjny Wielowieś; - likwidacji odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW16 (na odcinku eSN186  eSN187  eSN188, o łącznej długości 118,90 m) położonego w działce nr 281 oraz 233, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty; - likwidacji odcinka sieci elektroenergetycznej SN 30 kV wraz z optotelekomunikacją dla elektrowni EW17 (na odcinku eSN193  eSN194  eSN195  eSN196  eSN197, o łącznej długości 398,50 m) położonego w działce nr 281 oraz 240, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty; 2. zmiany warunków decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana adresu inwestycji) – do adresu inwestycji dodaje się działkę nr 14/1, karta mapy nr 3, obręb geodezyjny Kieleczka; 3. zmiany warunków decyzji o pozwoleniu na budowę (zmiana adresu inwestycji) – z adresu inwestycji usuwa się działkę nr 240 oraz działkę nr 233, karta mapy nr 2, obręb geodezyjny Sieroty; 4. usunięcia z przedmiotowego zamierzenia budowlanego etapów:  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW15,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW16,  ETAP XV – Elektrownia wiatrowa EW17, gmina Wielowieś, jednostka ewidencyjna 240508_2, działki ewidencyjne nr: 13/1, 14/1 obręb ewidencyjny 0006 Kieleczka, 60/44, 2, 89, 90 obręb ewidencyjny 0011 Wielowieś, nr 281, 233, 240 obręb ewidencyjny 0009 Sieroty. IFXV.7840.3.40.2016