Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
IFXIII.7820.54.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.54.2015
IFXIII.7820.1.2016 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.1.2016
IFXIII.7820.74.2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.74.2014
IFXIII.7820.76.2014 inne Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika – reprezentowanego przez Panią Dorotę Niedziałkowką o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego „Węzła Śródmiejskiego” w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa” IFXIII.7820.76.2014
IFXIII.747.40.2014 inne Lokalizacja linii kolejowej IFXIII.747.40.2014
IFXIII.7820.65.2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.65.2014
IFXIII.7820.45.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.45.2015
IFXIII.7820.37.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.37.2015
IFXIII.7820.67.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.67.2015
IFXIII.7820.40.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.40.2015
IFXIII.7820.45.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.45.2015
IFXIII.7820.53.2014 inne Lokalizacja lotnisk, pozwolenie na budowę IFXIII.7820.53.2014
IFXIII.746.96.2015 inne ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego IFXIII.746.96.2015
IFXIII.7820.87.2015 inne „Budowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Przemszy w km 4+752 6+652 w miejscowości Chełm Śląski gm. Chełm Śląski, pow. bieruńsko – lędziński, woj. śląskie.” IFXIII.7820.87.2015
IFXV.7840.3.19.2016 inne Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji: Elektrownia Jaworzno III Elektrownia II – rozdzielnia 400 kV przy istniejącej stacji 220 kV SE Byczyna etap 4, droga wojewódzka nr 903 ul. Adm. Andrzeja Karwety w Jaworznie, na działkach ewidencyjnych nr: 3561/4, 3570/1, 3581, 3569/1, 3582/1, 3588/5, 3601/3, 3608/5, 3609/7, 3616/19, 3616/15, 3616/11, 3990/1, 3638/3 oraz na działkach drogi wojewódzkiej nr 903 w pasie oddziaływania linii 400 kV: 3510/3, 3517/2, 3521/11, 3521/6, 3531/3, 3536/2, 3543/2, 3550/2, 3600/1, jedn. ewid. Miasto Jaworzno, obręb ewidencyjny 0307 Jeleń. IFXV.7840.3.19.2016