Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
IFXIII.7820.83.2013 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.83.2013
IFXIII.7820.90.2014 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.90.2014
IFXIII.7820.65.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.65.2015
IFXV.7840.1.7.2015 inne Budowa sieci gazowej IFXV.7840.1.7.2015
IFXV.7840.1.11.2015 inne Budowa sieci gazowej IFXV.7840.1.11.2015
IFXV.7840.1.24.2015 inne Ujęcie wody z potoku IFXV.7840.1.24.2015
IFXV.7840.1.39.2015 inne Budowę i odbudowę urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rzeki Biała IFXV.7840.1.39.2015
IFXV.7840.1.40.2015 inne remont stopnia wodnego IFXV.7840.1.40.2015
IFXV.7840.3.19.2016 inne Budowa elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji: Elektrownia Jaworzno III Elektrownia II – rozdzielnia 400 kV przy istniejącej stacji 220 kV SE Byczyna etap 4, droga wojewódzka nr 903 ul. Adm. Andrzeja Karwety w Jaworznie, na działkach ewidencyjnych nr: 3561/4, 3570/1, 3581, 3569/1, 3582/1, 3588/5, 3601/3, 3608/5, 3609/7, 3616/19, 3616/15, 3616/11, 3990/1, 3638/3 oraz na działkach drogi wojewódzkiej nr 903 w pasie oddziaływania linii 400 kV: 3510/3, 3517/2, 3521/11, 3521/6, 3531/3, 3536/2, 3543/2, 3550/2, 3600/1, jedn. ewid. Miasto Jaworzno, obręb ewidencyjny 0307 Jeleń. IFXV.7840.3.19.2016
IFXV.7840.3.50.2015 inne Rozbudowa budynku technologicznego, rozbiórka budynku sprężarek i budowa budynku potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba wraz z przebudową infrastruktury sieciowej terenu stacji w m. Ruda Śląska przy ul. Piotra Skargi 67, na działce ewidencyjnej nr 2659/45 jednostka ewidencyjna miasto Ruda Śląska, obręb ewidencyjny 13 stara Kuźnia IFXV.7840.3.50.2015
IFXV.7840.3.50.2015 inne Rozbudowa budynku technologicznego, rozbiórka budynku sprężarek i budowa budynku potrzeb własnych w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV wraz z przebudową infrastruktury sieciowej terenu stacji w m. Ruda Śląska przy ul. Piotra Skargi 67, na działce ewidencyjnej nr 2659/45 jednostka ewidencyjna miasto Ruda Śląska, obręb ewidencyjny 13 stara Kuźnia. IFXV.7840.3.50.2015
IFXIII.7820.7.2016 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.7.2016
IFXIII.7820.23.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.23.2015
IFXIII.7820.33.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.33.2015
IFXIII.7820.53.2015 inne Lokalizacja drogi, pozwolenie na budowę drogi wraz z urządzeniami towarzyszącymi IFXIII.7820.53.2015