Proste wyszukiwanie
Zaawansowane wyszukiwanie
Spis kart
Numer Nazwa Zakres przedmiotu dokumentu Znak Akcje
18/2013 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy kanalizacji tłocznej IFXIII.746.17.2013
36/2013 inne Lokalizacja inwestycji celi publicznego dla: Budowy kanalizacji tłocznej w Katowicach. IFXIII.746.17.2013
31/2014 inne Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa. IFXV.7840.1.61.2014
47/2014 inne Budowa kanalizacj wraz przepompowniami dla gminy Ożarowice - zadanie nr 1,3 cz. 1 - obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78, na działce o nr 211 obręb Tąpkowice, ul. Gen. Świerczewskiego w Ożarowicach; w ramach zadania inwestycyjnego : Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa. IFXV.7840.1.61.2014
23/2014 inne Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 9.1.1 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Boguchwałowice ul. Szczęśniaka – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78; na działce o nr: 514 obręb Boguchwałowice; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.51.2014
40/2014 inne Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 9.1.1 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Boguchwałowice ul. Szczęśniaka – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78; na działce o nr: 514 obręb Boguchwałowice; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.51.2014
22/2014 inne Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.2.2 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mierzęcice i Przeczyce – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78 od skrzyżowania z ul. Bankową w Mierzęcicach do skrzyżowania drogi krajowej DK 78 (ul. Szczęśniaka) z drogą powiatową (ul.21 Stycznia) w Przeczycach, na działkach o nr: 656, 981/1 obręb Mierzęcice oraz 122 obręb Przeczyce; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.38.2014
12/2014 inne Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.2.2 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mierzęcice i Przeczyce – w zakresie pasa drogowego drogi krajowej DK 78 od skrzyżowania z ul. Bankową w Mierzęcicach do skrzyżowania drogi krajowej DK 78 (ul. Szczęśniaka) z drogą powiatową (ul.21 Stycznia) w Przeczycach, na działkach o nr: 656, 981/1 obręb Mierzęcice oraz 122 obręb Przeczyce; w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.38.2014
18/2014 inne Budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.1.1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś i Mierzęcice w zakresie ul. Wolności, w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktury okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach –gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.34.2014
25/2014 inne Budowę kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice – Zadanie nr 6.1.1 – obszar pasa drogowego drogi krajowej DK 78 – odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś i Mierzęcice w zakresie ul. Wolności, w ramach zadania inwestycyjnego: Infrastruktury okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach –gospodarka wodno-ściekowa IFXV.7840.1.34.2014
15/2014 inne - budowa: - budynku MEW na istniejącej turbinowni; - przepławki; - ubezpieczenia koryta rzeki Pilicy narzutem kamiennym wraz z ubezpieczeniem skarp koryta ażurowymi płytami betonowymi; IFXV.7840.1.32.2014
27/2014 inne - budowa: - budynku MEW na istniejącej turbinowni; - przepławki; - ubezpieczenia koryta rzeki Pilicy narzutem kamiennym wraz z ubezpieczeniem skarp koryta ażurowymi płytami betonowymi; IFXV.7840.1.32.2014
3/2014 inne budowa kanalizacji w miejscach przekroczenia: - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej G; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K ; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej A ; - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana – kanał kanalizacji sanitarnej tłocznej IFXV.7840.1.9.2014
13/2014 inne budowa kanalizacji w miejscach przekroczenia: - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana– kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej G; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K ; - ul. Świerczewskiego – kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej A ; - skrzyżowania ul. Świerczewskiego i pl. Św. Floriana – kanał kanalizacji sanitarnej tłocznej IFXV.7840.1.9.2014
1/2014 inne - budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej IFXV.7840.1.4.2014